"Эркин-Тоо"

Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин обсерватория башчысы, астроном-изилдөөчү Абакир КАЛЫБЕКОВ: «Нооруз майрамы кыргыздардан башка элдерге тараганы Кытай тарыхынын жазма булактарынан табылды»  

error: Content is protected !!