Куран жана сүннөт боюнча түш жоруу

Коён
Коркок адам же коркок аял. Эгер эркек киши түшүндө коён көрсө, анда анын аялынан эч кандай пайда болбойт. Коёнду колуна кармоо жакында боло турган үйлөнүү үлпөт тойдон кабар берет.

Бут
Жашоодогу абал.
Жалаңаяк бут кедейчиликтер, чарчоодон кабар берет.
Аксоо-кудайдан коркуу.
Көп буттуу болгонун көргөн адам байып кетет же саякатка чыгат.
Мырзалар аялдын бутун көрүшсө, үйлөнүшөт.
Темир бут- өмүрдүн узак болушунан кабар берет.
Хрусталь бут. Өмүрдүн кыскалыгы.

Чачтан сылоо
Түшүндө чачтан сылоо байлыктын келерин билдирет.

Чопо
Түшүндө чопо көргөн адам жакшы адам менен жолугушат. Ал адам туура жолго баштаган инсан болот.

Мык
Ийгиликтин туу чокусу. Каалаган ой максатка жетүү.

error: Content is protected !!