Куран жана сүннөт боюнча түш жоруу

Суу
Агын суу кирешени билдирет. Байлыктын келиши.

Таза суу
Кайгы капа артта калат.

Эгер сууда таштанды бар болсо дарт чалат.

Суу канга айланса-катаклизм болот

Суу толтурулган бассейн

Байлыкты билдирет. Илимдүү, билимдүү болосуз.

Таза сууну ичүү
Байлыкка ээ болосуз.

Ысык суу ичүү
Көйгөйлөр жаралышы ыктымал.

Туздуу сууну ичүү — кедейчиликке.

Сары өңдөгү суу — дарт.

Сууга чайынуу
Эгер адам сууга жуунуп жатса, мурда жетекчилик кызматта жүрсө, кайра кызматына кайтат. Кедей болсо, байып кетет. Эркин болбосо эркиндикке чыгат.

error: Content is protected !!