Куран жана сүннөт боюнча түш жоруу

Темир
Темирди колго кармоо — байлыкты, жеңишти бийликти билдирет. Эгер темир колуңузда жумшарып кетсе, бийликке эгедер болосуз. Кээ бир аалымдар темирди жамандык катары да жоруп жүрүшөт.

Бермет
Бермет илимди жана балдарды билдирет. Эгер берметти тешип жатсаңыз, сиз Курандын бир бөлүгүнө түшүндүрмө бересиз. Эгер берметти өзүңүзгө таандык экендигин көрсөңүз, анда сиздин илимди, билимди эл колдонот.

Кара көйнөк
Акылы жок дос. Эгер түшүңүздө кара көйнөк учуп кетсе, сиздин артыңыздан ушак айтылып жаткан болот. Сизди жамандагандар жолдошуңуздун алдында сиздин кадырыңызды түшүрүүнү каалайт.

Таттуу саткан базар
Аллахка багынуу. Ибадат кылуу.

Эт саткан базар
Кыжаалатчылык

Сөз берүү
Сизге түшүңүздө сөз берген адам сиз үчүн жакшы бир иш кылат. Жакшылыктарын аянбайт.

Жемиштер
Кыйынчылык менен табылган акча.

error: Content is protected !!