"Эркин-Тоо"

Кыргыз Республикасынын №27 Мыйзамы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчетун бекитүү тууралуу

1-берене.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчету ушул Мыйзамдын 1-10-тиркемелерине ылайык кирешелер боюнча 15234805,9 миң сом суммасында, чыгашалар боюнча 14641844,4 миң сом суммасында, кирешелердин чыгашалардан 592961,5 миң сом суммасында ашуусу менен бекитилсин.

2-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

«Эркин Тоо» газетасынын 2021-жылдын 12-мартындагы N 18 жарыяланды

Кыргыз Республикасынын Президенти С.Жапаров
   Бишкек ш., 2021-жылдын 5-марты, №27
2021-жылдын 27-январында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган

  «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчетун бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө
ОТЧЕТ

I. КИРЕШЕЛЕР

(миң сом)

КодКирешелердин аталышыТакталган планАткарылышы
 Жыл башындагы калдыкты эске алуу менен кирешелер15720544,315234805,9
 ИДПга % менен2,66%2,58%
 Жыл башындагы калдык278135,21065764,5
1Кирешелер15442409,114169041,4
12Социалдык муктаждыктарга төгүмдөр/чегерүүлөр10441,412800,6
1 231Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун башка кирешелери10441,412800,6
12 311 200Милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин берүүдөн келип түшкөн каражаттар10000,011691,8
12 311 500Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинин каражаттарын мыйзамсыз же максатсыз пайдалануунун натыйжасында өндүрүлүүчү каражаттар333,01108,9
12 311 900Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка кирешелер108,40,0
13Алынган расмий трансферттер13526718,713068779,6
1 312Эл аралык уюмдардан алынган трансферттер9258,39602,4
13 121 100Учурдагы9258,39602,4
1 333Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктери тарабынан республикалык бюджеттен алынган каражаттар11129175,110739174,6
13 332 100Республикалык бюджеттен базалык мамлекеттик медициналык камсыздандырууга алынган каражаттар10699537,410309536,9
13 332Республикалык бюджеттен калктын жеңилдик берилген категориясына камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар429637,7429637,7
13 332 210Республикалык бюджеттен 16 жашка чейинки балдарды милдеттүү-медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар322932,7322932,7
13 332 220Республикалык бюджеттен пенсионерлерди милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар73448,373448,3
13 332 230Республикалык бюджеттен бала кезинен майыптарды жана социалдык жөлөкпул алуучуларды милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар9394,89394,8
13 332 240Республикалык бюджеттен баштапкы кесиптик окуу жайларынын окуучулары, орто жана жогорку кесиптик окуу жайларынын студенттери үчүн — алар 21 жашка толгонго чейин милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар20920,720920,7
13 332 250Республикалык бюджеттен калкты жумуш менен камсыз кылуунун мамлекеттик кызматында расмий катталган жумушсуз жарандарга милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар2602,92602,9
13 332 260Республикалык бюджеттен мөөнөттүү кызмат өтөгөн аскер кызматчыларын, офицерлерди, прапорщиктерди, мөөнөттөн тышкары кызмат өтөгөн аскер кызматчыларын милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар338,3338,3
1 335Социалдык фонддун бюджетинен алынган каражаттар2388285,32320002,6
13 351 100Социалдык фонддун бюджетинен милдеттүү медициналык камсыздандырууга алынган каражаттар2388285,32320002,6
14Салыктык эмес кирешелер1905249,01087461,1
1423Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшкөн каражаттар1905249,01087461,1
 а.и. атайын каражаттар815704,1529511,7
 а.и. кошумча төлөм каражаттары611299,3557949,4
 а.и. «Онкологиялык кызматты колдоо фонду» коомдук фондунун каражаттары478245,60,0
Маалымат катарыИДП604707200,0590042400,0

II. ЧЫГЫМДАР

(миң сом)

КодКөрсөткүчтөрдүн аталышы
(функциялар боюнча)
Такталган планАткарылышы
36Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду — Бирдиктүү төлөөчү15720544,314641844,4
7071Медициналык буюмдар, жабдуулар жана аппаратура334430,0334430,0
70711Медициналык буюмдар, жабдуулар жана аппаратура334430,0334430,0
221Товарларды жана кызматтарды пайдалануу334430,0334430,0
 а.и. Жарандарды медициналык-санитардык жардам менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттик кепилдиктер программасы боюнча жеңилдетилген дары-дармек менен камсыз кылуу48000,048000,0
 а.и. милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча жеңилдетилген дары-дармек менен камсыз кылуу286430,0286430,0
7072Амбулаториялык кызматтар6284383,65785329,5
70721Жалпы профилдеги медициналык кызматтар5372192,84948653,2
221Товарларды жана кызматтарды пайдалануу5372192,84948653,2
70722Адистештирилген медициналык кызматтар585013,5532233,3
221Товарларды жана кызматтарды пайдалануу585013,5532233,3
70723Стоматологиялык кызматтар327177,3304443,1
221Товарларды жана кызматтарды пайдалануу327177,3304443,1
7073Ооруканалардын кызматтары7980128,17737463,3
70731Жалпы профилдеги ооруканалардын кызматтары5251989,75124432,2
221Товарларды жана кызматтарды пайдалануу5251989,75124432,2
70732Адистештирилген ооруканалардын кызматтары1715839,91630562,3
221Товарларды жана кызматтарды пайдалануу1715839,91630562,3
70733Медициналык борборлордун, гинекологиялык ооруканалардын жана төрөт үйлөрүнүн кызматтары322364,7298992,6
221Товарларды жана кызматтарды пайдалануу322364,7298992,6
70735Балдар үчүн ооруканалардын жана калыбына келтирип дарылоочу борборлордун кызматтары689933,8683476,1
221Товарларды жана кызматтарды пайдалануу689933,8683476,1
7074Саламаттык сактоо тармагындагы кызматтар132055,2131924,2
70741Тез жана кечиктирилгис жардам станциялары132055,2131924,2
221Товарларды жана кызматтарды пайдалануу132055,2131924,2
7075Саламаттык сактоо жаатындагы илимий изилдөөлөр жана тажрыйбалык-конструктордук иштеп чыгуулар166740,5162611,9
70751Саламаттык сактоо жаатындагы илимий изилдөөлөр жана тажрыйбалык-конструктордук иштеп чыгуулар166740,5162611,9
221Товарларды жана кызматтарды пайдалануу166740,5162611,9
7076Башка категорияларга кирбеген саламаттык сактоо маселелери822806,9490085,5
70761Башка категорияларга кирбеген саламаттык сактоо маселелери822806,9490085,5
211Эмгек акы85048,084548,3
212Социалдык муктаждыктарга төгүмдөр/чегерүүлөр14670,813667,0
221Товарларды жана кызматтарды пайдалануу693776,0377242,6
222Товарларды жана кызматтарды сатып алуу6877,53424,8
223Коммуналдык кызматтар1340,31187,3
282Соттун чечими боюнча төлөмдөр162,1162,1
311Негизги фонддор20932,29853,4
 Жыйынтыгы:15720544,314641844,4

Маалымат катары:

Көрсөткүчтөрдүн аталышыСумма
(миң сом)
1Жыл башындагы каражаттардын калдыгы1065764,5
2Операциялык ишмердиктен акча каражаттарынын келип түшүүсү/кирешелер14169041,4
3Операциялык ишмердикти жүргүзүү үчүн акча каражаттарын төлөө/чыгымдар13861899,8
4Финансылык эмес активдерге акча салуу менен байланышкан акча каражаттарынын агымдары779944,6
5Жыл аягындагы каражаттардын калдыгы, анын ичинде:592961,5
6Жыл аягындагы бюджеттик каражаттардын калдыгы198982,9
7Жыл аягындагы атайын каражаттардын калдыгы273214,7
8«Онкологиялык кызматты колдоо фонду» коомдук фондунун каражаттарынын калдыгы120763,9
  «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчетун бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
2-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-жыл үчүн бюджетинин чыгымдар бөлүгүнүн аткарылышы тууралуу
ОТЧЕТ
(ведомстволук классификация жана чыгымдардын экономикалык классификациясы боюнча)

(миң сом)

КодКөрсөткүчтөрдүн аталышыТакталган планАткарылышы
36Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду15720544,314641844,4
36110Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (аппарат)49280,340111,2
211Эмгек акы28000,028000,0
212Социалдык муктаждыктарга төгүмдөр/чегерүүлөр4830,04293,7
221Товарларды жана кызматтарды пайдалануу11060,36738,2
222Товарларды жана кызматтарды сатып алуу1020,0723,5
311Негизги фонддор4370,0355,8
 Бардыгы:49280,340111,2
36121Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (ведомствого караштуу мекемелер)88281,082535,7
211Эмгек акы57048,056548,3
212Социалдык муктаждыктарга төгүмдөр/чегерүүлөр9840,89373,3
221Товарларды жана кызматтарды пайдалануу11197,111100,3
222Товарларды жана кызматтарды сатып алуу2897,02170,3
223Коммуналдык кызматтар1340,31187,3
282Соттун чечими боюнча төлөмдөр162,1162,1
311Негизги фонддор5795,71994,1
 БАРДЫГЫ:88281,082535,7
36141Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду — Бирдиктүү төлөөчү (саламаттык сактоонун ведомствого караштуу мекемелери)14426579,413639401,6
221Товарларды жана кызматтарды пайдалануу14426579,413639401,6
 БАРДЫГЫ:14426579,413639401,6
36210Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (мамлекеттик программалар, иш-чаралар жана төлөмдөр)914443,5861663,3
221Товарларды жана кызматтарды пайдалануу914443,5861663,3
 БАРДЫГЫ:914443,5861663,3
36220Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (техникалык жабдууларды жакшыртуу жана медицина жаатында жаңы технологияларды киргизүү)34960,18175,7
221Товарларды жана кызматтарды пайдалануу34960,18175,7
 БАРДЫГЫ:34960,18175,7
36230Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (Бирдиктүү төлөөчү системасын маалыматтык-коммуникациялык камсыз кылуу жана банктык тейлөө) (аппарат)10194,56253,8
221Товарларды жана кызматтарды пайдалануу200,0156,9
222Товарларды жана кызматтарды сатып алуу2100,020,7
311Негизги фонддор7894,56076,2
 БАРДЫГЫ:10194,56253,8
36230Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (Бирдиктүү төлөөчү системасын маалыматтык-коммуникациялык камсыз кылуу жана банктык тейлөө) (ведомствого караштуу мекемелер)4805,52725,0
221Товарларды жана кызматтарды пайдалануу1073,0787,3
222Товарларды жана кызматтарды сатып алуу860,5510,3
311Негизги фонддор2872,01427,4
 БАРДЫГЫ:4805,52725,0
36240Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (ММК полистерин бастырып чыгаруу)2000,0978,2
221Товарларды жана кызматтарды пайдалануу2000,0978,2
 БАРДЫГЫ:2000,0978,2
36310Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (камсыздандыруу запасы)190000,00,0
221Товарларды жана кызматтарды пайдалануу190000,00,0
 БАРДЫГЫ:190000,00,0
 БАРДЫК ЧЫГЫМДАР:15720544,314641844,4
211Эмгек акы85048,084548,3
212Социалдык муктаждыктарга төгүмдөр/ чегерүүлөр14670,813667,0
221Товарларды жана кызматтарды пайдалануу15591513,414529001,5
222Товарларды жана кызматтарды сатып алуу6877,53424,7
223Коммуналдык кызматтар1340,31187,3
282Соттун чечими боюнча төлөмдөр162,1162,1
 Операциялык чыгымдар бардыгы:15699612,114631991,0
311Негизги фонддор20932,29853,4
 Финансылык эмес активдер бардыгы:20932,29853,4
 БАРДЫК ЧЫГЫМДАР:15720544,314641844,4
  «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчетун бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
3-тиркеме

2019-жыл үчүн саламаттык сактоо уюмдарында техникалык жабдууларды жакшыртууга жана медицина тармагында жаңы технологияларды киргизүүгө арналган каражаттардын пайдаланылышы тууралуу
ОТЧЕТ

Саламаттык сактоо уюмдарынын аталышыДокумент-негиздеменин номери жана датасыБөлүнүүгө тийиш болгон сумма, миң сомАкча каражаттарынын багыттамасы
1Бишкек шаарынын Свердлов районунун Бириккен үй-бүлөлүк медицина борборуСаламаттык сактоо жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча байкоочу кеңештин 2019-жылдын 31-июлундагы № 20-34133 чечими4500,0Эхокардиограф DC80
2Талас облустук үй-бүлөлүк медицина борборуСаламаттык сактоо жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча байкоочу кеңештин 2019-жылдын 31-июлундагы № 20-34133 чечими2750,0УЗИ аппараты
3Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Улуттук госпитальСаламаттык сактоо жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча байкоочу кеңештин 2019-жылдын 31-июлундагы № 20-34133 чечими5000,0Факоэмульсификатор Операциялык микроскоп Цейс
4Баткен районунун Самаркандек айылынын жалпы врачтык практикалоо борборуСаламаттык сактоо жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча байкоочу кеңештин 2019-жылдын 31-июлундагы № 20-34133 чечими5000,0Санариптик көчмө рентген аппараты жана башка медициналык жабдуулар
5Бишкек шаарынын Ленин районунун Бириккен үй-бүлөлүк медицина борборуСаламаттык сактоо жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча байкоочу кеңештин 2019-жылдын 31-июлундагы № 20-34133 чечими3800,0Флюорографиялык аппарат
6Баткен районунун Самаркандек айылынын жалпы врачтык практикалоо борборуСаламаттык сактоо жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча байкоочу кеңештин 2019-жылдын 31-июлундагы № 20-34133 чечими1200,0Медициналык тез жардам машинасы
7Ош облусунун Чоң-Алай районунун Чоң- Алай жалпы врачтык практикалоо борборуСаламаттык сактоо жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча байкоочу кеңештин 2019-жылдын 31-июлундагы № 20-34133 чечими2750,0УЗИ аппараты
 Бардыгы: 25000,0 
  «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчетун бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
4-тиркеме

2019-жыл үчүн кредитордук жана дебитордук карыздардын абалы жөнүндө
ОТЧЕТ

(миң сом)

Аймактын аталышыЖыл аягында дебитордук карызЖыл аягында кредитордук карыз
Бирдиктүү төлөөчү системасында иштеген саламаттык сактоо уюмдары
1Баткен облусу10277,45613,5
2Бишкек шаары88804,370937,0
3Жалал-Абад облусу32625,746280,8
4Ысык-Көл облусу5528,48320,8
5Нарын облусу4045,68928,5
6Ош облусу50580,741934,1
7Талас облусу1861,215016,3
8Чүй облусу15170,116194,1
 Бардыгы:208893,4213225,1
Мамлекеттик медициналык кызматтар жана ММК фондун каржылоо
анын ичинде:
 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун борбордук аппараты жана аймактык башкармалыктары
1Баткен облусу118,061,4
2Бишкек шаары32,015,4
3Жалал-Абад облусу119,14,8
4Ысык-Көл облусу55,70,0
5Нарын облусу216,13,8
6Ош облусу195,10,0
7Талас облусу263,96,2
8Чүй облусу478,40,0
9Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (аппарат)1555,9430,8
 Бардыгы:3034,3522,5
Мамлекеттик медициналык кызматтар
1Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду — Милдеттүү медициналык камсыздандыруунун Базалык программасы (жеке менчик саламаттык сактоо уюмдары)0,029,8
2Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду — гемодиализ0,014087,0
3Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду — жеңилдетилген дары-дармек менен камсыз кылуу боюнча Кошумча программа0,041057,3
4Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду — Жарандарды медициналык-санитардык жардам менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттик кепилдиктер программасы боюнча жеңилдетилген дары-дармек менен камсыз кылуу3,66498,1
 Бардыгы:3,661672,2
 Жалпы республика боюнча:211931,4275419,8
  «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчетун бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
5-тиркеме

2019-жыл үчүн региондо жашаган тейленүүчү жана катталган калктын саны жөнүндө
ОТЧЕТ

Региондордун аталышыҮй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун/жалпы врачтык практикалоо борборлорунун саны (баштапкы медициналык-санитардык жардам)2019-жылдын 1-январына карата катталган калктын саны, адаманын ичинде камсыздандырылгандар, адамСалыштырма салмагы, %
Бишкек шаары4109144175169668,9
Чүй облусу1899569765413765,7
Ош облусу121500091104071469,4
Баткен облусу1049570133778168,1
Жалал-Абад облусу19113949465437557,4
Ысык-Көл облусу1945503232897972,3
Нарын облусу725928419578675,5
Талас облусу623565416463069,8
Бардыгы:956172394412809866,9
  «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчетун бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
6-тиркеме

Тейленүүчү калктын саны жөнүндө жана 2018-2019-жылдар үчүн категориялар боюнча жеңилдик алууга укуктуу адамдардын саны жөнүндө
ОТЧЕТ

Калктын категориялары2019-жылдын 1-январына карата2020-жылдын 1-январына карата
адамдардын санысалыштырма салмагы, %адамдардын санысалыштырма салмагы, %
Иштегендер84202313,694675915,4
Жеке ишкерлер3585585,83460645,6
Жумушсуздар173270,3156060,3
Социалдык жөлөкпул алуучу адамдар777921,3673171,1
Студенттер1319122,11224532,0
Фермерлер77198112,576664312,5
16 жашка чейинки балдар214006734,7210271134,3
16 жаштан 18 жашка чейинки балдар2852964,61992343,2
70 жашка чейинки пенсионерлер3363285,53290965,4
70 жаштагы жана андан улуу пенсионерлер2203453,62279713,7
Кош бойлуу аялдар593851,0632011,0
Милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин сатып алуу аркылуу Милдеттүү медициналык камсыздандырууга өз алдынча төгүм төлөгөн адамдар93440,284940,1
Качкындар5460,015360,01
Аскер кызматчылары41790,142540,1
Ички иштер министрлигинин кызматкерлери6770,017020,01
Кайрылман4040,013950,01
Чет элдик жарандар221560,4235120,4
Жарандыгы жок адамдар4430,014330,01
Башкалар89363114,591355914,9
Бардыгы:6172394 6138940 
  «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчетун бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
7-тиркеме

2019-жыл үчүн Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобуна/жалпы врачтык практикалоо борборлоруна кайрылган калктын саны
(баштапкы медициналык-санитардык жардам)

Региондун аталышыКайрылгандардын саны, бардыгыанын ичинде — Үйгө баруулардын саны2019-жылдын 1-январына карата катталган калктын саны (адам)Баруулардын орточо саны
Бишкек шаары4 882 915328 6191 091 4411,7
Чүй облусу1 224 29356 909995 6971,2
Ош облусу3 218 978264 9441 500 0912,1
Баткен облусу1 143 33744 055495 7012,3
Жалал-Абад облусу2 470 004139 4091 139 4942,2
Ысык-Көл облусу989 54366 509455 0322,2
Нарын облусу791 37555 472259 2843,1
Талас облусу341 18222 247235 6541,4
Бардыгы:15 179 960980 9926 172 3942,5
  «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчетун бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
8-тиркеме

2019-жыл үчүн стационарларда дарыланып чыккан учурлар боюнча
ОТЧЕТ

Региондун аталышыПланФактЧеттөө%
Бишкек шаары20962022385214232106,8
Чүй облусу982271001021875101,9
Ош облусу21693722893611999105,5
Баткен облусу76187820135826107,6
Жалал-Абад облусу14893016003511105107,5
Ысык-Көл облусу60887628407353103,2
Нарын облусу35019368421823105,2
Талас облусу3016731107940103,1
Бардыгы:87597492552749553105,7
  «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчетун бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
9-тиркеме

2019-жыл үчүн сатылган милдеттүү медициналык камсыздандыруу полистери жөнүндө
ОТЧЕТ

(миң сом)

Категориянын аталышы1200 сомдон1 айга 1012 сомакысызПолистер бардыгыСумма
санысуммасанысуммасаны
Өзүн-өзү иш менен камсыз кылгандар54776572,4   54776572,4
Аскер кызматчылары2226,4   2226,4
Чет элдик жарандар  12714718,6 12714718,6
Качкындар312374,4   312374,4
Кош бойлуу аялдар    58010580100,0
Бардыгы:58116973,212714718,6580106509211691,8
  «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчетун бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
10-тиркеме

Бирдиктүү төлөөчү системасында иштеген саламаттык сактоо уюмдары менен түзүлгөн келишимдердин
РЕЕСТРИ

(миң сом)

Саламаттык сактоо уюмдарынын аталышыКелишимдин номери жана датасыКаржылоо көлөмү
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медицина камсыздандыруу фондунун
Бишкек аймактык башкармалыгы
1Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Улуттук госпиталь№ 17, 01.01.2019-ж.343824,4
2Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Улуттук хирургиялык борбор№ 13, 01.01.2019-ж.67898,1
3Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу академик М.Миррахимов атындагы Улуттук кардиология жана терапия борбору№ 16, 01.01.2019-ж.150966,1
4Энени жана баланы коргоо улуттук борбору№ 12, 01.01.2019-ж.261554,4
5Темир жол ооруканасы№ 14, 01.01.2019-ж.38279,2
6«Республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасы» мекемеси№ 15, 01.01.2019-ж.160436,4
7Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Республикалык тери-венерология борбору№ 18, 01.01.2019-ж.16776,4
8Республикалык наркология борбору№ 19, 01.01.2019-ж.36547,6
9Бишкек шаарынын мэриясына караштуу Бишкектеги травматологиялык жана ортопедиялык илимий-изилдөө борбору№ 8, 01.01.2019-ж.137292,4
10№1 шаардык клиникалык ооруканасы№ 6, 01.01.2019-ж.82801,3
11«№ 6 Бишкек шаардык клиникалык ооруканасы» дарылоо-профилактикалык мекемеси№ 7, 01.01.2019-ж.45926,3
12Медициналык тез жардамдын шаардык балдар клиникалык ооруканасы№ 5, 01.01.2019-ж.129846,3
13Шаардык гинекологиялык ооруканасы№ 4, 01.01.2019-ж.19435,6
14№1 төрөт үйү№ 2, 01.01.2019-ж.56379,6
15№2 клиникалык төрөт үйү№ 3, 01.01.2019-ж.88292,7
16Шаардык перинаталдык борбор№ 1, 01.01.2019-ж.122218,9
17Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Улуттук фтизиатрия борбору№ 20, 01.01.2019-ж.124584,6
18«Бишкек шаардык кургак учукка каршы ооруканасы» мекемеси№ 9, 01.01.2019-ж.49808,5
19Кургак учуктун алдын алуу жана саламаттыкты калыбына келтирүү боюнча шаардык балдар борбору№ 10, 01.01.2019-ж.580,7
20Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Улуттук онкология жана гематология борбору№ 22, 01.01.2019-ж.140666,0
21Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Республикалык психикалык саламаттык борбору№ 21, 01.01.2019-ж.98431,1
22Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу илимий-изилдөө институту№ 23, 01.01.2019-ж.30844,5
23Бишкек шаарынын Ленин районунун Бириккен үй-бүлөлүк медицина борбору№ 1, 01.01.2019-ж.177036,0
24Бишкек шаарынын Биринчи май районунун Бириккен үй-бүлөлүк медицина борбору№ 2, 01.01.2019-ж.112172,8
25Бишкек шаарынын Свердлов районунун Бириккен үй-бүлөлүк медицина борбору№ 3, 01.01.2019-ж.127759,4
26Бишкек шаарынын Октябрь районунун Бириккен үй-бүлөлүк медицина борбору№ 4, 01.01.2019-ж.83663,4
27Бишкек шаарынын № 2 стоматологиялык бейтапканасы№ 3, 01.01.2019-ж.59768,5
28Бишкек шаарынын № 3 стоматологиялык бейтапканасы№ 4, 01.01.2019-ж.39948,9
29Бишкек шаарынын № 4 стоматологиялык бейтапканасы№ 5, 01.01.2019-ж.59960,2
30Бишкек шаарынын № 5 стоматологиялык бейтапканасы№ 6, 01.01.2019-ж.39811,0
31Бишкек шаарынын № 6 стоматологиялык бейтапканасы№ 7, 01.01.2019-ж.40521,3
32Бишкек шаарынын шашылыш медицина борбору№ 5, 01.01.2019-ж.30844,5
33«Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын Клиникалык ооруканасы»№ 8, 01.01.2019-ж.177036,0
34Шаардык кургак учукка каршы борбору№ 11, 01.01.2019-ж.112172,8
 Бардыгы: 3264085,9
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун
Чүй аймактык башкармалыгы
1Чүй облусунун Бириккен ооруканасы№ 8, 28.01.2019-ж.94278,3
2Жайыл районунун Бириккен аймактык ооруканасы№ 1, 28.01.2019-ж.97924,3
3Ысык-Ата аймактык ооруканасы№ 7, 28.01.2019-ж.79148,5
4Чүй облусунун Кемин районунун аймактык ооруканасы№ 2, 05.04.2019-ж.17519,0
5Москва районунун аймактык ооруканасы№ 3, 28.01.2019-ж.55150,4
6Сокулук аймактык ооруканасы№ 4, 28.01.2019-ж.57129,7
7Чүй районунун аймактык ооруканасы№ 6, 28.01.2019-ж.47017,3
8Токмок аймактык ооруканасы№ 5, 28.01.2019-ж.59701,7
9Чүй облусунун Аламүдүн районунун Арашан айылынын жалпы дарыгерлик практика борбору№ 9, 28.01.2019-ж.15698,8
10Чүй облусунун Жайыл районунун Суусамыр айылынын жалпы дарыгерлик практика борбору№ 13, 28.01.2019-ж.18217,4
11Орловка шаарчасынын жалпы дарыгерлик практика борбору№ 11, 28.01.2019-ж.11869,0
12Панфилов районунун жалпы дарыгерлик практика борбору№ 12, 28.01.2019-ж.54936,2
13Сокулук районунун Жаңы-Жер айылынын жалпы дарыгерлик практика борбору№ 10, 28.01.2019-ж.16822,2
14Чүй облустук кургак учукка каршы күрөшүү борбору№ 32, 28.01.2019-ж.34874,6
15Кемин шаарындагы Республикалык поллиативдүү жардамдын кургак учукка каршы №1 ооруканасы№ 34, 28.01.2019-ж.4517,7
16Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Кара-Балта шаарындагы Республикалык кургак учукка каршы ооруканасы№ 33, 28.01.2019-ж.42287,5
17Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Чым-Коргон айылындагы Республикалык психиатриялык ооруканасы№ 31, 28.01.2019-ж.31332,2
18Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Ивановка айылындагы Республикалык балдар психиатриялык ооруканасы№ 30, 28.01.2019-ж.7805,1
19Таш-Дөбө айылынын үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу№ 18, 28.01.2019-ж.3552,5
20Садовое айылынын үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу№ 17, 28.01.2019-ж.4436,5
21Чүй облусунун Москва районундагы Л.Санджеза атындагы үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу№ 14, 28.01.2019-ж.8171,5
22Ленинское айылынын үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу№ 16, 28.01.2019-ж.8493,6
23Күнтуу айылынын үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу№ 15, 28.01.2019-ж.4622,1
24Чүй облустук үй-бүлөлүк медицина борбору№ 22, 28.01.2019-ж.83964,9
25Жайыл районунун Бириккен үй-бүлөлүк медицина борбору№ 23, 28.01.2019-ж.70893,3
26Ысык-Ата районунун үй-бүлөлүк медицина борбору№ 29, 28.01.2019-ж.92658,9
27Кемин районунун үй-бүлөлүк медицина борбору№ 24, 28.01.2019-ж.31548,0
28Москва районунун үй-бүлөлүк медицина борбору№ 25, 28.01.2019-ж.46128,4
29Сокулук районунун үй-бүлөлүк медицина борбору№ 26, 28.01.2019-ж.104210,2
30Чүй районунун үй-бүлөлүк медицина борбору№ 28, 28.01.2019-ж.35580,8
31Токмок шаарынын үй-бүлөлүк медицина борбору№ 27, 28.01.2019-ж.34110,0
32Чүй облустук стоматологиялык бейтапканасы№ 21, 28.01.2019-ж.4652,9
33Кемин районунун стоматологиялык бейтапканасы№ 19, 28.01.2019-ж.1975,5
34Москва районунун стоматологиялык бейтапканасы№ 20, 28.01.2019-ж.4499,8
 Бардыгы: 1285728,8
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун
Ош аймактык башкармалыгы
1Өзгөн районунун стоматологиялык бейтапканасы№ 1, 18.03.2019-ж.8839,2
2Араван районунун стоматологиялык бейтапканасы№ 2, 18.03.2019-ж.5735,6
3Ош шаарынын № 2 стоматологиялык бейтапканасы№ 3, 18.03.2019-ж.7267,3
4Ош облустар аралык стоматологиялык борбору№ 4, 18.03.2019-ж.5469,4
5Ноокат районунун стоматологиялык бейтапканасы№ 5, 18.03.2019-ж.12382,5
6Кара-Суу районунун стоматологиялык бейтапканасы№ 6, 18.03.2019-ж.18759,4
7Өзгөн районунун үй-бүлөлүк медицина борбору№ 7, 18.03.2019-ж.68969,9
8Кара-Кулжа районунун үй-бүлөлүк медицина борбору№ 8, 18.03.2019-ж.58290,7
9Алай районунун үй-бүлөлүк медицина борбору№ 9, 18.03.2019-ж.61861,7
10Ош облусунун жана Ош шаарынын үй-бүлөлүк медицина борбору№ 10, 18.03.2019-ж.139940,7
11№ 1 Ош шаардык стоматологиялык бейтапканасы№ 11, 19.03.2019-ж.6190,8
12Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Ош облустук психикалык ден соолук борбору№ 12, 19.03.2019-ж.38295,4
13Кара-Суу районунун кургак учукка каршы ооруканасы№ 13, 19.03.2019-ж.18560,6
14Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Ош облустар аралык наркология борбору№ 14,19.03.2019-ж.8269,9
15Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Ош облустар аралык онкология борбору№ 15, 19.03.2019-ж.32048,3
16Ош облустар аралык тери-венерологиялык борбору№ 16, 19.03.2019-ж.12655,5
17Өзгөн районунун кургак учукка каршы ооруканасы№ 17, 19.03.2019-ж.4030,0
18Ош облустук кургак учукка каршы күрөшүү борбору№ 18, 19.03.2019-ж.62408,4
19Ноокат районунун кургак учукка каршы ооруканасы№ 19, 19.03.2019-ж.8043,0
20Кара-Кулжа районунун стоматологиялык бейтапканасы№ 20, 19.03.2019-ж.3839,9
21Араван районунун үй-бүлөлүк медицина борбору№ 21, 19.03.2019-ж.79489,7
22«Медигос» үй-бүлөлүк медицина борбору№ 22, 19.03.2019-ж.79352,8
23Ж.Токторбаев атындагы Куршаб жалпы дарыгерлик практика борбору№ 23, 19.03.2019-ж.50571,1
24Ош облустар аралык Бириккен клиникалык ооруканасы№ 24, 20.03.2019-ж.257989,8
25Алай аймактык ооруканасы№ 25, 20.03.2019-ж.67738,8
26Кара-Суу аймактык ооруканасы№ 26, 20.03.2019-ж.113230,2
27Ош шаардык клиникалык ооруканасы№ 27, 20.03.2019-ж.236660,1
28Араван районунун аймактык ооруканасы№ 28, 20.03.2019-ж.88202,1
29Алай районунун стоматологиялык бейтапканасы№ 29, 20.03.2019-ж.4613,9
30«Барын» үй-бүлөлүк медицина борбору№ 30, 20.03.2019-ж.74151,6
31Өзгөн аймактык ооруканасы№ 31, 20.03.2019-ж.87903,2
32Ноокат аймактык ооруканасы№ 32, 20.03.2019-ж.163175,7
33Ош облустар аралык балдардын жана өспүрүмдөрдүн кургак учукка каршы ооруканасы№ 33, 20.03.2019-ж.13102,3
34Кара-Суу райондук аймактык балдар ооруканасы№ 34, 20.03.2019-ж.25780,8
35Ош атайын ооруканасы№ 35, 20.03.2019-ж.4611,1
36Папан жалпы дарыгерлик практика борбору№ 36, 20.03.2019-ж.11719,9
37Ош облустар аралык балдар клиникалык ооруканасы№ 37, 20.03.2019-ж.138156,6
38Кара-Кулжа районунун М.Жунусов атындагы аймактык ооруканасы№ 38, 20.03.2019-ж.71701,4
39Нариман аймактык ооруканасы№ 39, 20.03.2019-ж.36495,8
40Кара-Суу районунун үй-бүлөлүк медицина борбору№ 40, 20.03.2019-ж.182876,3
41Чоң-Алай районунун А.Молдоболотов атындагы жалпы дарыгерлик практика борбору№ 41, 20.03.2019-ж.106654,6
42Мырза-Аке жалпы дарыгерлик практика борбору№ 42, 20.03.2019-ж.40224,8
43Ош шаардык медициналык шашылыш жардам борбору№ 43, 20.03.2019-ж.30668,9
 Бардыгы: 2546929,7
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун
Жалал-Абад аймактык башкармалыгы
1Аксы аймактык ооруканасы№ 01, 13.02.2019-ж.125368,3
2Ала-Бука аймактык ооруканасы№ 02, 13.02.2019-ж.73888,7
3Базар-Коргон районунун аймактык ооруканасы№ 03, 13.02.2019-ж.89618,3
4Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасы№ 04, 13.02.2019-ж.190001,7
5Кочкор-Ата аймактык ооруканасы№ 05, 13.02.2019-ж.54453,2
6Ноокен аймактык ооруканасы№ 06, 13.02.2019-ж.68527,7
7Сузак районунун Октябрь аймактык ооруканасы№ 07, 13.02.2019-ж.23357,7
8Сузак районунун С.Жолдошев атындагы аймактык ооруканасы№ 08, 13.02.2019-ж.106586,1
9Г.Атабеков атындагы Таш-Көмүр аймактык ооруканасы№ 09, 13.02.2019-ж.31154,7
10Профессор Зыфар Игембердиев атындагы Токтогул аймактык ооруканасы№ 10, 13.02.2019-ж.75493,0
11Чаткал районунун аймактык ооруканасынын Терек-Сайдагы филиалы№ 11, 13.02.2019-ж.5234,2
12Р.Г.Бауэр атындагы Жалал-Абад облустук кургак учукка каршы күрөшүү борбору№ 12, 13.02.2019-ж.69501,3
13Жүрөк жана кан-тамыр хирургиясынын түштүк регионалдык илимий борбору№ 13, 13.02.2019-ж.24656,2
14Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Республикалык психиатриялык ооруканасы№ 14, 13.02.2019-ж.62939,7
15Жалал-Абад облустук психикалык саламаттык борбору№ 15, 13.02.2019-ж.20889,0
16Шекафтар поселогундагы облустар аралык кургак учукка каршы ооруканасы№ 16, 13.02.2019-ж.22016,8
17Токтогул райондор аралык кургак учукка каршы диспансери№ 17, 13.02.2019-ж.6254,9
18Аксы районунун үй-бүлөлүк медицина борбору№ 18, 13.02.2019-ж.81196,8
19Ала-Бука районунун үй-бүлөлүк медицина борбору№ 19, 13.02.2019-ж.80106,1
20Базар-Коргон районунун үй-бүлөлүк медицина борбору№ 20, 13.02.2019-ж.88416,4
21Жалал-Абад облустук үй-бүлөлүк медицина борбору№ 21, 13.02.2019-ж.58167,2
22Ноокен районунун үй-бүлөлүк медицина борбору№ 22, 13.02.2019-ж.42186,2
23Сузак районунун Октябрь үй-бүлөлүк медицина борбору№ 23, 13.02.2019-ж.38220,7
24Кочкор-Ата үй-бүлөлүк медицина борбору№ 24, 13.02.2019-ж.31832,7
25П.Хайватов атындагы үй-бүлөлүк медицина борбору№ 25, 13.02.2019-ж.114716,7
26Таш-Көмүр шаардык үй-бүлөлүк медицина борбору№ 26, 13.02.2019-ж.24662,6
27М.Мамытканов атындагы Токтогул районунун үй-бүлөлүк медицина борбору№ 27, 13.02.2019-ж.57685,1
28Майлуу-Суу жалпы дарыгерлик практика борбору№ 28, 13.02.2019-ж.41976,2
29Шамалды-Сай шаарчасынын жалпы дарыгерлик практика борбору№ 29, 13.02.2019-ж.23469,2
30А.Жакишов атындагы Тогуз-Торо жалпы дарыгерлик практика борбору№ 30, 13.02.2019-ж.49374,8
31Токтогул районунун Үч-Терек айылынын Ч.Орозов атындагы жалпы дарыгерлик практика борбору№ 31, 13.02.2019-ж.16158,9
32Токтогул районунун Кызыл-Өзгөрүш айылынын К.Малабашев атындагы жалпы дарыгерлик практика борбору№ 32, 13.02.2019-ж.17944,8
33Көк-Жаңгак шаарынын жалпы дарыгерлик практика борбору№ 33, 13.02.2019-ж.17663,1
34Чаткал районунун жалпы дарыгерлик практика борбору№ 34, 13.02.2019-ж.42147,3
35Сумсар шаарчасынын жалпы дарыгерлик практика борбору№ 35, 13.02.2019-ж.31786,9
36Кара-Көл шаардык Б.Рысбеков атындагы жалпы дарыгерлик практика борбору№ 36, 13.02.2019-ж.49911,6
37Майлуу-Суу шаардык стоматологиялык бейтапканасы№ 37, 13.02.2019-ж.1056,7
38Базар-Коргон райондук стоматологиялык бейтапканасы№ 38, 13.02.2019-ж.7152,4
39Токтогул райондук Д.Кошуке атындагы стоматологиялык бейтапканасы№ 39, 13.02.2019-ж.4563,8
40Ноокен стоматологиялык бейтапканасы№ 40, 13.02.2019-ж.5108,9
41Сузак райондук стоматологиялык бейтапканасы№ 41, 13.02.2019-ж.11731,9
42Аксы райондук стоматологиялык бейтапканасы№ 42, 13.02.2019-ж.6781,9
 Бардыгы: 1993960,4
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун
Баткен аймактык башкармалыгы
1Баткен облусунун Бириккен ооруканасы№ 8, 13.03.2019-ж.91894,2
2Кызыл-Кыя шаарынын аймактык ооруканасы№ 9, 13.03.2019-ж.151375,7
3Лейлек районунун аймактык ооруканасы№ 10, 13.03.2019-ж.85032,2
4Кадамжай районунун аймактык ооруканасы№ 11, 13.03.2019-ж.66862,6
5Баткен облустук үй-бүлөлүк медицина борбору№ 19, 14.03.2019-ж.60245,2
6Кадамжай районунун үй-бүлөлүк медицина борбору№ 7, 12.03.2019-ж.48867,1
7Кызыл-Кыя шаарынын үй-бүлөлүк медицина борбору№ 12, 13.03.2019-ж.33057,4
8Лейлек районунун үй-бүлөлүк медицина борбору№ 13, 13.03.2019-ж.51461,7
9Үч-Коргон айылынын жаппы дарыгерлик практика борбору№ 6, 12.03.2019-ж.65969,2
10Самаркандек айылынын жалпы дарыгерлик практика борбору№ 5, 12.03.2019-ж.25080,1
11Айдаркен поселогунун жалпы дарыгерлик практика борбору№ 4, 12.03.2019-ж.48291,0
12Кулунду айылынын жалпы дарыгерлик практика борбору№ 14, 13.03.2019-ж.84629,1
13Сүлүктү шаарынын жалпы дарыгерлик практика борбору№ 15, 13.03.2019-ж.36503,4
14Жаңы-Жер айылынын жалпы дарыгерлик практика борбору№ 16, 13.03.2019-ж.17809,6
15Баткен облустук стоматологиялык бейтапканасы№ 3, 11.03.2019-ж.5331,8
16Кадамжай районунун стоматологиялык бейтапканасы№ 2, 11.03.2019-ж.8397,1
17Кызыл-Кыя шаарынын стоматологиялык бейтапканасы№ 1, 11.03.2019-ж.1916,4
18Баткен облустук кургак учукка каршы күрөшүү борбору№ 17, 13.03.2019-ж.6940,0
19Кызыл-Кыя райондор аралык кургак учукка каршы күрөшүү борбору№ 18, 13.03.2019-ж.15716,7
 Бардыгы: 905380,5
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун
Нарын аймактык башкармалыгы
1Ак-Талаа аймактык ооруканасы№ 1, 15.03.2019-ж.35726,8
2Б.Шамеев атындагы Ат-Башы аймактык ооруканасы№ 2, 25.03.2019-ж.46698,9
3Профессор Э.Матыев атындагы Жумгал аймактык ооруканасы№ 3, 18.03.2019-ж.28348,8
4Кочкор аймактык ооруканасы№ 4, 25.03.2019-ж.51287,0
5Нарын облусунун Бириккен ооруканасы№ 5, 25.03.2019-ж.175755,4
6Ак-Талаа үй-бүлөлүк медицина борбору№ 6, 15.03.2019-ж.30517,9
7Ат-Башы үй-бүлөлүк медицина борбору№ 7, 19.03.2019-ж.41494,2
8Жумгал үй-бүлөлүк медицина борбору№ 8, 19.03.2019-ж.33681,2
9Кочкор үй-бүлөлүк медицина борбору№ 9, 25.03.2019-ж.47828,5
10Нарын райондук үй-бүлөлүк медицина борбору№ 10, 25.03.2019-ж.37975,0
11Нарын облустук үй-бүлөлүк медицина борбору№ 11, 25.03.2019-ж.35163,0
12Миң-Куш айылынын жалпы дарыгерлик практика борбору№ 12, 25.03.2019-ж.7382,5
13Нарын облустук стоматологиялык бейтапканасы№ 13, 25.03.2019-ж.2260,1
14Нарын облустук кургак учукка каршы күрөшүү борбору№ 14, 19.03.2019-ж.10964,8
 Бардыгы: 585084,1
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун
Ысык-Көл аймактык башкармалыгы
1Ак-Суу районунун Ж.Бектуров атындагы аймактык ооруканасы№ 13, 27.03.2019-ж.58780,7
2Ысык-Көл аймактык ооруканасы№ 18, 02.04.2019-ж.27064,6
3Тоң аймактык ооруканасы№ 25, 03.04.2019-ж.30696,1
4Түп аймактык ооруканасы№ 2, 26.03.2019-ж.36030,6
5Балыкчы шаарынын аймактык ооруканасы№ 20, 02.04.2019-ж.46503,7
6Ысык-Көл облусунун Бириккен ооруканасы№ 31, 15.04.2019-ж.173776,5
7Ак-Суу районунун үй-бүлөлүк медицина борбору№ 11, 27.03.2019-ж.36815,4
8Ысык-Көл районунун үй-бүлөлүк медицина борбору№ 17, 02.04.2019-ж.46448,2
9Тоң районунун үй-бүлөлүк медицина борбору№ 24, 03.04.2019-ж.26795,2
10Түп районунун үй-бүлөлүк медицина борбору№ 1, 26.03.2019-ж.31204,9
11Балыкчы шаарынын үй-бүлөлүк медицина борбору№ 19, 02.04.2019-ж.21483,3
12Ысык-Көл облустук үй-бүлөлүк медицина борбору№ 27, 15.04.2019-ж.29444,9
13Жети-Өгүз районунун жалпы дарыгерлик практика борбору№ 6, 26.03.2019-ж.74579,3
14Ананьево айылынын жалпы дарыгерлик практика борбору№ 15, 02.04.2019-ж.12927,4
15Жети-Өгүз айылындагы чоң кишилер үчүн республикалык дарылоо-реабилитациялоо борбору№ 5, 26.03.2019-ж.29931,9
16Ысык-Көл облустук кургак учукка каршы күрөшүү борбору№ 33, 17.04.2019-ж.12910,3
17Ибн-Сина атындагы Балдардын республикалык реабилитациялык борбору№ 34, 07.05.2019-ж.8010,9
18Ак-Суу райондук стоматологиялык бейтапканасы№ 14, 27.03.2019-ж.3032,9
19Жети-Өгүз райондук стоматологиялык бейтапканасы№ 10, 26.03.2019-ж.4133,7
20Тоң райондук стоматологиялык бейтапканасы№ 26, 03.04.2019-ж.2520,8
21Түп райондук стоматологиялык бейтапканасы№ 4, 26.03.2019-ж.2547,2
22Балыкчы шаардык стоматологиялык бейтапканасы№ 22, 02.04.2019-ж.1713,3
23Ысык-Кел облустук стоматологиялык бейтапканасы№ 32, 17.04.2019-ж.3080,2
24«Челпек» үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу№ 12, 27.03.2019-ж.4241,3
25«Балтабай» үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу№ 7, 26.03.2019-ж.3449,7
26«Жети-Өгүз» үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу№ 8, 26.03.2019-ж.4158,3
27Жети-Өгүз районунун Тамга айылынын үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу№ 9, 26.03.2019-ж.2775,2
28«Григорьевка» үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу№ 16, 02.04.2019-ж.2231,0
29Тоң районунун Кара-Талаа айылынын үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу№ 23, 03.04.2019-ж.3747,5
30«Сары-Көл» үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу№ 3, 26.03.2019-ж.1455,3
31«Ысык-Көл» үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу№ 21, 02.04.2019-ж.2805,9
32«Восход» үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу№ 29, 15.04.2019-ж.2845,4
33«Назик» үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу№ 28, 15.04.2019-ж.5322,0
34«Үмүт» үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу№ 30, 15.04.2019-ж.3586,4
 Бардыгы: 757050,0
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун
Талас аймактык башкармалыгы
1Талас облустук стоматологиялык бейтапканасы№ 3, 04.01.2019-ж.1550,0
2Талас облустук согуштун жана эмгектин ардагерлеринин ооруканасы№ 2, 04.01.2019-ж.12869,0
3Талас облустук кургак учукка каршы күрөшүү борбору№ 1, 08.01.2019-ж.18927,6
4Талас облусунун Ч.Мамбетов атындагы бириккен ооруканасы№ 5, 04.01.2019-ж.95081,9
5Талас облустук үй-бүлөлүк медицина борбору№ 12, 04.01.2019-ж.20404,0
6К.Токтогулов атындагы Талас аймактык ооруканасы№ 11, 04.01.2019-ж.15533,0
7№ 3 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу№ 7, 04.01.2019-ж.4375,3
8Бакай-Ата районунун жалпы дарыгерлик практика борбору№ 6, 04.01.2019-ж.48921,1
9Талас районунун үй-бүлөлүк медицина борбору№ 4, 04.01.2019-ж.44171,6
10Кара-Буура районунун үй-бүлөлүк медицина борбору№ 10, 04.01.2019-ж.41635,2
11Манас районунун жалпы дарыгерлик практика борбору№ 8, 04.01.2019-ж.38349,0
12К.Субанбаев атындагы Кара-Буура аймактык ооруканасы№ 9, 04.01.2019-ж.30509,6
 Бардыгы: 372327,3

Пример HTML-страницы
error: Content is protected !!