"Эркин-Тоо"

Мамлекеттик жана коомдук ишмерлердин элесин түбөлүккө калтыруу жол-жобосун тартипке келтирүү боюнча өзгөртүүлөр киргизилди

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 6-майындагы № 244 “Кыргыз Республикасынын көрүнүктүү ишмерлеринин элесин түбөлүккө калтыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин алдындагы комиссия жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөр киргизилди. Тиешелүү чечим Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин жыйынында кабыл алынды.

Бул чечим тарыхый окуялардын, Кыргыз Республикасынын түзүлүшүнө жана өнүгүшүнө зор салым кошкон мамлекеттик жана коомдук ишмерлердин, илим жана маданият ишмерлеринин жана башка адамдардын, чет өлкөлүк жарандардын, эпикалык, фольклордук, маданият жана искусство чыгармаларынын башка каармандарынын элесин түбөлүккө калтыруу жол-жобосун тартипке келтирүү максатында иштелип чыккан.

Ага ылайык, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Кыргыз Республикасынын көрүнүктүү ишмерлеринин элесин түбөлүккө калтыруу боюнча комиссия жөнүндө колдонуудагы Жобого түбөлүккө калтыруу процедурасынын демилгечилеринин чөйрөсүн чектеген толуктоолор киргизилди. Бул түбөлүктүү процессти тартипке келтирет жана аны объективдүү, негиздүү, жеке каалоолордон азыраак көз каранды кылат.

Долбоор ошондой эле элеси түбөлүккө калтырылышы мүмкүн болгон субъекттердин чөйрөсүн тарытуучу кошумча критерийлер менен толуктоону сунуштайт.

Критерийлер субъектерге карата милдеттүү универсалдуу талаптарды, ошондой эле иш-аракеттин өзгөчөлүктөрүн эске алган жана элесин түбөлүккө калтырыла турган субъекттердин тизмесин тагыраак сүрөттөгөн кошумчаларды камтыйт.

Пример HTML-страницы
error: Content is protected !!